Nieuws

Het belang van samenwerking

Met een half jaar aan voorbereidingen voor project MIC (Multi Intelligence Center), bevindt het project dat zich inzet voor een betere informatiedeling in landelijke incident- en crisisbestrijding zich in een beginstadium. Een echt fysiek centrum is er op dit moment nog niet. Maar achter de schermen wordt hard gewerkt om dit op korte termijn te realiseren. Er is veel energie onder aangesloten partners en steeds meer organisaties en overheidsinstanties tonen interesse. Landelijke samenwerking is voor het initiatief van groot belang. In 2023 is beoogd daadwerkelijk open te gaan met een fysiek center.

Verwachte leestijd: 3 minuten

De termijn waarop een fysiek intelligence center gerealiseerd moet zijn is scherp. “In 2023 hebben aangesloten partijen volop baat bij het multi center”, zo stelt Henry Oudshoorn, projectleider MIC. “Op dit moment zijn dat partners als Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Gezamenlijke Brandweer. Maar het aantal aangesloten partners zal steeds verder uitbreiden. Het is een continuerend proces met diverse partijen die aanhaken. En dat is goed, want om het project naar een verder stadium te brengen zijn zowel financiële- als kennisbijdragers nodig”, aldus Oudshoorn.

De enorme hoeveelheid energie die vrijkomt als het project ter sprake komt, benadrukt het belang

Bij project MIC is veel welwillendheid over partnerschap voelbaar. Zo zijn er gesprekken gaande met diverse samenwerkingspartners, overheidspartijen en gemeenten die de bereidheid tonen om structureel bij te dragen. Maar ook verschillende ministeries zijn geïnteresseerd, waaronder het ministerie van Justitie en Veiligheid, Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Infrastructuur en Waterstaat. “Het is belangrijk dat we het goede verhaal vertellen en het belang en de noodzaak van een project als MIC kenbaar maken”, aldus Oudshoorn. Dat belang zit volgens de projectleider in een betere informatievoorziening binnen incidenten- en crisisbestrijding: “Het idee van een Multi Intelligence Center is ontstaan omdat er zich te vaak situaties voordoen met een duidelijk tekort aan juiste informatie. Dat maakt het handelen tijdens en afronden van crisissituaties complexer dan het zou het moeten zijn. Zo ontdekken we regelmatig achteraf dat er informatie via een andere partij beschikbaar bleek te zijn, die wij heel graag bij de besluitvorming in het beginstadium van een incident hadden betrokken. Maar er bestaat nog niet zoiets als een gezamenlijk kenniscentrum waarin informatie over objecten en omstandigheden van diverse partijen samenkomt, terwijl de wil om informatie te delen er wel degelijk is. Daar werd het wat ons betreft echt tijd voor.” Vanuit die gedachte ontstond bij de initiatiefnemers van MIC de vraag: kan er niet een informatiecentrum komen, waarbij informatie al aan de voorkant samenkomt? Zodat op het moment dat zich een crisis of calamiteit voordoet, direct informatie kan worden geraadpleegd en gebruikt bij de besluitvorming rondom de situatie. In eerste instantie was het voor de projectgroep afwachten of instanties open stonden voor gesprek. Maar de enorme hoeveelheid energie die vrijkomt zodra het project ter sprake komt, benadrukt het belang. Oudshoorn: “Waar we ook ons
verhaal doen, iedereen roept volmondig ‘ja’! We horen zelfs dat men er het liefst dezelfde dag nog mee begint.” Wat voor de initiatiefnemers van MIC wel heel belangrijk is, is te benadrukken dat ze realisatie echt in samenwerking willen doen. “We willen voorkomen dat we andere initiatieven op dit vlak buitenspel zetten. We zoeken juist nadrukkelijk landelijke samenwerking met alle initiatieven die een soortgelijk doel nastreven. Zodat we met z’n allen tot ‘het beste’ kunnen komen.”

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings