Blog

Het duidingsrisico: moeten we informatie wel multidisciplinair delen?

Multidisciplinair informatie delen brengt een enorm risico met zich mee: het duidingsrisico. Een terecht punt van kritiek dat naar voren kwam in gesprekken met potentiële partners van MIC. Informatie moet geduid worden voordat je het effectief in kunt zetten om incidenten en crises te bestrijden én te voorkomen. Met andere woorden: informatie moet betekenis krijgen. En wat nu als een gezondheidskundige en een brandweerman naar dezelfde informatie kijken, maar er beiden een andere betekenis aan geven?

Verwachte leestijd: 3 minuten

 

multidisciplinair informatie delen

Dat is een reëel probleem wanneer je informatie multidisciplinair gaat delen. Elke discipline spreekt een eigen taal en opereert binnen een eigen context. Informatie wordt door mensen die werkzaam zijn binnen een bepaalde discipline vooral vanuit díe taal en díe context begrepen. Dat zorgt zo nu en dan voor communicatie- en interpretatieproblemen. Soms met grote gevolgen. En dan is er nog een probleem. Expert zijn in het ene vakgebied wil niet zeggen dat men ook expert is in een ander vakgebied. Zoals één van onze gesprekspartners opmerkte: “Als je informatie multidisciplinair gaat delen, dan gaan mensen er ook wat van vinden.” En niet iedereen bezit de juiste kennis en expertise om een waardevol standpunt in te kunnen nemen over hoe bepaalde informatie geïnterpreteerd dient te worden. Dat moet je aan experts overlaten. Anders kan informatie een verkeerde betekenis krijgen.

“Als je informatie multidisciplinair gaat delen, dan gaan mensen er ook wat van vinden.”

“Is het niet beter om te zorgen dat de informatievoorziening monodisciplinair op orde is, makkelijk gedeeld kan worden en ook goed geduid kan worden op ieder moment?”, vroeg een gesprekspartner zich af. Emil van Schie, projectleider MIC, erkent het risico. Maar dat is volgens hem geen reden om informatie niet multidisciplinair te delen. “Het moet niet zo zijn dat ik via een YouTube filmpje meteen expert ben op het gebied van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en de risico’s voor de gezondheid. Het gaat er om dat juist de expert toegang heeft tot de informatiebronnen die hij of zij nodig heeft.”

“De bronorganisatie bepaalt zelf wat er wel en niet wordt gedeeld met anderen.”

Emil benadrukt dat je aan de voorkant heel goed afspraken kunt maken over wie welke informatie tot zijn of haar beschikking krijgt. Hij legt uit dat je als specialist kunt zeggen: ik vind het heel belangrijk dat deze informatiebron mij ter beschikking staat en niet anderen – juist omdat ik de expert ben – maar ik ga de informatie wel delen als expert zijnde. Daarbij maakt hij meteen duidelijk wat MIC níet is: “We hebben niet voor ogen van: joh, maak MIC maar een vergaarbak en gooi er alles in wat je hebt, dan maken wij er wel wat leuks van. Het is echt een omgeving waarin experts moeten kunnen werken met de hun ter beschikking staande informatie. En daarbij bepaalt de bronorganisatie dus zelf wat er wel en niet wordt gedeeld met anderen.”

Tags: Blog

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings